☎️𝗛𝗮̃𝘆 𝗴𝗼̣𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗮́𝘆 Làm Sữa 𝗦𝗻𝗮𝗽𝗯𝗲𝗲- 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗙𝗹𝗶𝗽𝘅

 25/03/2022  Đăng bởi: Nguyễn Thế Long

🙋‍♂️ Anh nào chưa có người yêu

  • Uống ly sinh tố sẽ nhiều em mê

🙋‍♀️ Chị em nào chồng bỏ, chồng chê

  • Uống ly rau má chồng"mê" đến già

😷 Nào là F0_F1 cũng miễn phải bàn
🍹Uống ly đậu xanh rau má là ra Thúy Kiều
☎️𝗛𝗮̃𝘆 𝗴𝗼̣𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗮́𝘆 𝗟𝗔̀𝗠 𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗦𝗻𝗮𝗽𝗯𝗲𝗲- 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗙𝗹𝗶𝗽𝘅
🈴Vì cũng chưa ai LÀM SỮA chống trào, tự động vệ sinh giỏi như em 
#snapbee
#queen_flipx
#maylamsua
#dau_xanh_rau_ma

Viết bình luận của bạn:
icon icon icon